TRE Finland | TRE® Certification Training
21
page-template-default,page,page-id-21,page-parent,page-child,parent-pageid-19,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

TRE® Certification Training

Sertifioiduille TRE-ohjaajille on tarvetta ja siksi haluamme kouluttaa uusia TRE-ohjaajia. Sertifiointiin johtava TRE -ohjaajakoulutus valmistaa TRE-ohjaajaa viemään turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE-prosessin. TRE -ohjaaja-koulutuksen aikana hankitaan ja syvennetään ymmärrystä TRE:n lähtökohdista, interventioista ja teoreettisesta viitekehyksestä sisältäen TRE -ohjaajan työssä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet. Tulevan ohjaajan itsehavainnointi- ja itsesäätelykyky syvenee sille tasolle, joka mahdollistaa tuloksellisen ja turvallisen työskentelyn yksilön ja ryhmän kanssa. Kurssin painopiste on kokemuksellisuudessa ja kehotyöskentelyssä – kehotietoisuus, läsnäolo nykyhetkessä, vuorovaikutus.

 

Suomen TRE -ohjaajakouluttajana toimii TRE® Certification Trainer, DI, Jyrki Rytilä.

Sertifiointiin johtava TRE -ohjaajakoulutus sisältää valmiuksien hankkimisen sekä yksilö- että ryhmäohjaukseen. Koulutus sisältää kaksi kolmen päivän koulutusjaksoa: modulit 1 ja 2 ja yhteensä vähintään kahdeksan harjoittelupäivää. Koulutus toteutetaan ryhmämuotoisena. Uusi koulutus korvaa aikaisemman TRE taso 1 ja 2 -koulutuksen sisältäen ne molemmat. Siinä tapauksessa että olet jo sertifioitunut TRE taso 1 -ohjaajaksi, suoritat vain modulin 2 ja neljä päivää harjoittelua.

Syyskuussa 2015 TRE –ohjaajasertifiointi on muuttunut maailmanlaajuisesti. Kevääseen 2015 on ollut tarjolla kolmen tyyppistä TRE -ohjaajakoulutusta, joista valmistuu TRE-ohjaajaksi:

 

  • TRE taso 1 -koulutus, joka sertifioi ohjaamaan yhtä henkilöä kerrallaan
  • TRE taso 2 -koulutus, joka sertifioi ohjaamaan ryhmää
  • Maailmanlaajuinen sertifiointiin johtava koulutusohjelma (Global Certification Training Program) josta valmistuu sertifioiduksi TRE-ohjaajaksi (Certified TRE Provider). Tämä koulutusohjelma sisältää modulit 1 ja 2 sekä näihin liittyvän harjoittelun.

 

TRE-kouluttajakoulutukseen (TRE® Certification Trainer Program), joka valmistaa kouluttamaan uusia TRE-ohjaajia, pääsee vain ja ainoastaan kutsun kautta.

Kevään 2015 jälkeen kaikki sertifiointiin johtava TRE –ohjaajakoulutus noudattaa samaa maailmanlaajuista sertifiointiin johtavaa koulutusohjelmaa. Modulit 1 ja 2 harjoitteluineen suoritetaan saman kouluttajan ohjauksessa.

Jos sinut on jo sertifioitu tason 1 TRE-ohjaajaksi, sertifikaattisi on voimassaoleva ja TRE, LLC:n tunnustama. On kuitenkin hyvin suotavaa että täydennät tietojasi ja taitojasi osallistumalla uusimuotoisen koulutuksen moduli 2 -koulutusjaksoon ja siihen liittyvään harjoitteluun. Moduli 2 harjoitteluineen noudattaa osiltaan entistä TRE taso 2 -koulutusta.

Jos sinut on sertifioitu sekä tason 1 että tason 2 TRE-ohjaajaksi, olet täysin sertifioitu TRE-ohjaaja, sertifikaattisi on voimassaoleva ja TRE, LLC:n tunnustama. Olet hankkinut perustiedot ja -taidot opettaaksesi TRE:tä sekä yksilöille että ryhmille. Voit käyttää nimikettä sertifioitu TRE-ohjaaja (Certified TRE Provider).

 

Ohjaajakoulutuksen sisällöstä lyhyesti englanniksi:

http://traumaprevention.com/minimum-core-requirements-for-global-certification-program/

 

Kun olet sertifioitu TRE-ohjaaja voit osallistua jatkokoulutusseminaareihin (Advance Practice workshops). Sinulla on myös pääsy ohjaajille tarkoitettuun tietokantaan, jossa on traumaan liittyviä artikkeleita ja muuta informaatiota TRE:stä (traumaprevention.com).

Alla on tietoa alkavista TRE -koulutuksista ja ohjausharjoittelusta. Koulutukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen koulutus- ja harjoituspäiviin, kurssikirjallisuuden lukeminen, kahden esseen kirjoittaminen, harjoituspäiväkirjan pitäminen ja yhteenvedon kirjoittaminen harjoituspäivä-kirjasta.

Informaatio koulutus- ja harjoituspäivistä, koulutuspaikoista ja hinnoista on altis muutoksille. Hinnat vaihtelevat jonkin verran koulutuspaikoittain. Oulun TRE -ohjaajakurssille ilmoittaudutaan suoraan Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon. Oulun koulutus ja siihen liittyvät harjoituspäivät laskutetaan Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston toimesta.